Symbolernas betydelse

Stripe_TM

glob_land Jordgloben visar VAR varan kommer ifrån, antingen ursprungsland eller tillverkningsland. Du kan då få en uppfattning om hur långt den transporterats.

 

 

flyg_ring Flyg släpper ut tre gånger mer koldioxid än lastbil, tio gånger mer än lastfartyg eller tåg.

 

 

lastbil_ring Lastbilstransporterna ökar ständigt och står för stor del av koldioxidutsläppen. En cirkel runt lastbilen visar att varan transporterats hela eller delar av sträckan med lastbil.

 

 

miljbil_ringÄr miljöbilen inringad visar det att varan transporterats hela eller delar av sträckan med miljöbil.  Förenklat kan man säga att en miljöbil bör vara energieffektiv med låga utsläpp av fossil koldioxid samtidigt som den är ren och tyst
Läs mer om miljöbilar

 

 

bat_ring Fartygstransporter skapar mycket mindre koldioxid än flyg. En ring runt båten visar att varan visar att varan transporterats med båt.

 

 

tag_ringTåget är i särklass det bästa transportmedlet ur miljösynpunkt, och släpper minimalt med koldioxid. Drivs tåget med el, som alla svenska tåg och många västeuropeiska, påverkar det miljön ytterst lite. Är tåget inringat betyder det att varan bland annat transporterat med tåg. Med Lotsens transportsymboler ser du hela transportkedjan.