Varför Lotsen?

Minska transporter och utsläpp genom märksystem som underlättar för klimatsmarta konsumenter

Utslapp_transportslag_cirkel_2I dag konsumerar vi produkter från alla världsdelar och själva produktionen av varor har blivit mer global. Utsläppen från transporterna har idag en stor negativ påverkan på miljön där både längd och transportslag spelar en avgörande roll..

Långa transporter kräver dessutom ofta mer omfattande emballage, vilket bidrar till nedsmutsningen. I väntan på en mer exakt och enhetlig koldioxidmärkning eller en fullständig märkning av hur stor produktens totala miljöpåverkan har, ger Lotsen-symbolerna tydlig information och en, viktiga vägledning.

Svenska Transportsymboler AB tycker att det är viktigt att alla får tillgång till informationen med förhoppning om att det ska hjälpa alla att ta sitt ansvar – inte minst branschen. Alla i värdekedjan kan göra – det lilla medvetna valet.™

Läs mer om transporter och utsläpp och om klimatforskning

Lotsen fyller en lucka i dagens märkningssystem

markesoversikt-6