Styrelse och ledning

Mats Löfgren
Mats Löfgren

MATS LÖFGREN, arbetande styrelseordförande. Ordförande, född 1962. Delägare genom Löfgrens Analys AB.
YRKE Affärsekonom. Grundare och ägare av Löfgrens Analys AB med verksamhet inriktad mot redovisning och finansiell rådgivning samt psykoterapi. www.lofgrensaffarsanalys.se
ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPDRAG: Ledamot i Löfgrens Analys AB.
UTBILDNING: Företagsekonomiska Institutet, Högre Företagsekonomisk utbildning.
KONTAKT E-post: mats@lotseninfo.se Mobil: 0709 200 999

 

 

 

 

Ingunn Sneli Sjöström
Ingunn Sneli Sjöström

INGUNNS SNELI SJÖSTRÖM, Operativ VD och styrelseledamot. född 1970, delägare och grundare.
YRKE: Idéastronaut, föredragshållare inom kreativitet och idéutveckling.
ÖVRIGA VÄSENTLIGA UPPDRAG: Grundare och ägare av by Vestlihouse www.vestlihouse.com
UTBILDNING Stockholms universitet: fil. mag.. Entreprenörskap, Fil. kand. – Sociologi, inriktning arbetsliv och arbetsmarknad.
KONTAKT E-post: ingunn@lotseninfo.se  Mobil: 070-258 53 20

 

 

 

 

Peter Sjöström
Peter Sjöström

PETER SJÖSTRÖM, Marknad, Affärsutveckling, styrelseledamot. född 1962, delägare och grundare.
YRKE: Icahandlare: 50 % ägare av Scheibler AB
STYRELSEUPPDRAG: Styrelseordförande Scheibler AB
UTBILDNING IHM Business School: ICA Business School – högre affärs- och ledarutbildning
KONTAKT E-post: peter@lotseninfo.se  Mobil: 0705-31 54 79

 

 

 

 

 

Helena Löfgren
Helena Löfgren

HELENA LÖFGREN, Affärsutveckling, It, Styrelseledamot, född 1966. Delägare genom Löfgrens Analys AB.
YRKE: leg. psykoterapeut
Grundare och delägare av Löfgrens Analys AB med verksamhet inriktad mot psykoterapi, föreläsningar,och rådgivning, www.lofgrensanalys.se
ÖVRIGA VÄSENTLIGA STYRELSEUPPDRAG: Ledamot i Löfgrens Analys AB
UTBILDNING Stockholms universitet: Fil.kand huvudämne psykologi, Svenska Institutet för kognitiv psykoterapi: Steg-2 KBT (Kogntiv Beteendeterapi), leg. psykoterapeut.
KONTAKT 
E-post: helena@lotseninfo.se  Mobil: 0708 19 77 77