Om företaget – Svenska Transportsymboler AB

Bakom Lotsen ursprungs- och transportmärkning står företaget Svenska Transportsymboler AB. Vi är informationslänk mellan producent, butik och konsument. Vi tror på frivillighet och samförstånd och att alla i värdekedjan önskar göra en insats när det gäller klimat- och miljöfrågan. Det här är ju något som trots allt påverkar var och en av oss.

Affärsidé Vardekejda_450

 Dagens konsument ställer krav

Lotsens affärsidé är att synliggöra information till konsumenten om en varas ursprungsland och transportsätt till butiken. Lotsens enkla märksystem består av symboler och sitter på hylletiketten/ prisetiketten. Lotsen är en oberoende länk mellan leverantör och butik, så att konsumenten kan göra det lilla medvetet valet i sin konsumtion.

Vision

Ett bidrag till en hållbar framtid

Klimatfrågan har exploderat och allt fler röster talar om att vi måste göra något snabbt. Visionen är att medverka till att hela kedjan från fabrik till butik bidrar till en hållbar framtid genom att ge konsumenten möjlighet att göra små medvetna val i vardagen.

Historia

Ingen har väl kunnat undvika hur miljödebatten det senaste året fullständigt exploderat i omfattning. För första gången har de här viktiga frågorna fått fäste och även insikten om att vi ALLA måste bidra till att agera och konsumera på ett delvis nytt sätt. Vi har förstått att vi faktiskt kan påverka utvecklingen genom att göra vardagliga insatser som att tänka på vad vi handlar.

Styrelse och ledning