Klimatsmart företagande

Det finns mycket man kan göra som företagare! Tips finns att hitta på flera ställen. Här kommer exempel bland annat från Naturskydds-föreningen, WWF, Naturvårdsverket och Miljöstyrningsrådet.

  • railroad-tracksTa tåget istället för flyget på tjänsteresan
  • Kan ett möte göras på annat sätt än ett fysiskt möte?
  • Välj Bra Miljöval-märkt el och energisnåla lampor
  • Ställ klimatkrav vid inköp
  • Beräkna företagets klimatutsläpp, www.naturvardsverket.se under Klimat i förändring
  • Sprid företagets engagemang i klimatfrågan och informera kunder och anställda, leverantörer och samarbetspartners om det ni gör
  • Läs även Folksams rapport 2005:2 ”Folksams klimatindex – Hur miljövänliga är företaget?”

Global Compact
Global Compact, FN:s initiativ för hållbart företagande  De drivs av ett antal principer varav några handlar om miljön:

  • Principle 7: Businesses should support a precautionary approach to environmental challenges;
  • Principle 8: undertake initiatives to promote greater environmental responsibility; and
  • Principle 9: encourage the development and diffusion of environmentally friendly technologies.