Lotsen – vad är det?

Svaret finns på hylletiketten!

Lotsen gör dagens befintliga hylletikett till informations- och marknadsplats för varornas ursprungsland och transportmedel. Lotsens transportsymboler sitter längst ner på hylletiketten och genom enkla symboler (flyg, tåg, båt, lastbil och miljöbil och en jordglob) kan du på ett lätt, snabbt och smidigt sätt få överblick över hur många kontinenter en vara har rest och inte minst, med hjälp av vilka transportmedel. Ursprungslandet/tillverkningslandet står utskrivet och det/de aktuella tranportsätten markeras med en röd cirkel. Tydligheten med symboler gör att du snabbt kan få en samlad bild och jämföra.

Lotsen är en guide till konsumenter som snabbt vill orientera sig och jämföra liknande produkter med varandra. Genom att synliggöra den informationen hoppas vi skapa en medvetenhet som ger positiva miljöeffekter på lång sikt.
Så får du Lotsen till din butik.

hylletikett-stor-2-600

Från fabrik till butik

En total koldioxidmärkning av varor, så kallade foodmiles är lovvärt men visar sig ta lång tid att utveckla. De olika aktörerna har svårt att
komma överens om ett system som fungerar och är rättvist för alla parter i kedjan. Lotsen tar fasta på det som redan finns, information om transporterna mellan fabrik till butik.

fabrik_butik