Forskning om klimatet

Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen. IPPC

FN:s vetenskapliga klimatpanel IPCC utvärderar regelbundet kunskapsläget om klimatets förändring. Hösten 2013 redovisades en delrapport om det naturvetenskapliga läget. Rapporten var den första i klimatpanelens femte samlade utvärdering (AR5) som redovisades 2013–2014. Panelen konstaterar bland annat i sin rapport att:

  • Vart och ett av de tre senaste årtiondena på jordytan har varit varmare än samtliga tidigare årtionden sedan 1850. På norra halvklotet har perioden 1983–2012 sannolikt varit den varmaste 30-årsperioden under åtminstone de senaste 1 400 åren.
  • Koncentrationen av växthusgaser i atmosfären har stigit till nivåer utan motsvarighet under åtminstone de senaste 800 000 åren. Koncentrationen av koldioxid har ökat med 40 procent sedan förindustriell tid, i första hand till följd av förbränning av fossila bränslen och i andra hand på grund av förändrad markanvändning.

stormLänkar

  • ”Hållbara konsumtionsmönster – analyser av maten, flyget och den totala konsumtionens klimatpåverkan i dag och 2050” är en forskarantologi med bidrag från 14 forskare vid Chalmers, KTH och Göteborgs universitet.
  • Rapporten är framtagen inom ramen för Naturvårdsverkets utvärdering av Sveriges miljömål och kan från och med i dag laddas ned från www.naturvardsverket.se