För leverantörer

En stor möjligheter att ta en ledande position och blir den ledande aktören.

Många leverantörer arbetar aktivt med sina transporter och förbättrar dessa i miljöhänseende. Med Lotsen-symbolerna i butik får ni som företag möjlighet att nå ut med ert miljöarbete aktivt mot kund.

  • hylletikett-stor-2-600Ditt företag visar på initiativ, ansvarstagande och att ni aktivt arbetar med miljöproblematiken. Stora möjligheter att ta en ledande position och blir den ledande aktören.
  • Som leverantör kan det ofta vara svårt att nå ut till konsumenten med information om det miljöarbete som pågår, genom Lotsen-symbolerna blir det tydligt för slutkunden hur ni jobbar.
  • Ditt företag kan tillsammans med underleverantörerna påverka transportkedjan. Den tydliga informationen att leda till att leverantörerna arbetar för bättre och miljö- vänligare transporter.

Hur gör jag som leverantör för att få Lotsen-symboler på mina produkter?

Redan idag besitter butikerna och kedjorna mycket av den information som behövs. För många aktörer krävs det enbart enkel data-programmering så att butikerna själva kan skriva ut etiketter med transportsymboler. Lotsen ursprungs- och transport-märkning är ett registrerat varumärke och varje butik eller kedja som vill erbjuda Lotsen till sina kunder, får rätten till detta via en licens från Svenska Transport-symboler AB.

Kontakta oss för den lösning som passar allra bäst för just dina produkter!