För butiker

Stärk ert varumärke, miljöprofil och goodwill

I väntan på att varje producent, leverantör och underleverantör redovisar sina produkters miljökostnad, är användandet av transportsymboler ett enkelt, och tydligt sätt att vägleda kunden och underlätta för dem som önskar att göra medvetna miljöval i vardagen.

  • hylletikett-stor-2-600Det blir tusentals miljöetiketter i butiken som visar att företaget tar sitt miljöansvar. Ett enkelt sätt att stärka ditt varumärke, miljö-profil och goodwill mot kund.
  • Ditt företag visar på initiativ, ansvarstagande och att ni aktivt arbetar med miljöproblematiken. Stor möjligheter att ta en ledande position och blir den ledande aktören.
  • Ditt företag påverkar leverantörerna hur de transporterar sina varor. Den tydliga informationen att leda till att leverantörerna arbetar för bättre och miljövänligare transporter.

Varför är det bra för mina kunder?

  • shopping-mallGer kunden snabbt den information som inte är lätttillgängligt idag. Som kund är det lätt att skylla på butik/ kedja när det brister i informationen kring varorna.
  • Ger kunden snabb information och en klar bild över vilka transport-medel som har använts samt ursprungsland/tillverkningsland.
  • Ger dagens stressande kunder informationen om varan på ett lätt, snabb och tydligt sätt. Det blir enklare för kunden att titta på hylletiketten än att leta på förpackningarna när kunden jämför exempelvis ketchup med varandra.
  • Genom Lotsen ursprungs- och transportmärkning ger jag mina kunder en möjlighet att göra det lilla medvetna valet.™ varje gång de handlar.

Kampanjmaterial

Som kund kan du även få hjälp med kampanjmaterial till din butik. Kontakta oss för en lösning som fungerar för just ditt företag.