Välkommen till Lotsen och Svenska Transportsymboler AB

Stripe_TM

Lotsen är ett märksystem som informerar om varornas ursprungsland och transportsätt, från fabrik till butik, för att du som kund ska kunna göra ”det lilla medvetna valet”®

VARIFRÅN kommer varan och HUR kom den hit?

hylletikett-stor-2-600

Lotsen-symbolerna berättar: från vilken land produkten kommer ifrån och på vilket sätt den färdades fram till butikshyllan. Självklar och viktig informationen som gör att vi alla, varje dag, kan göra val som påverkar miljön och vår framtid. Symbolerna finns tydligt inringade på prisetiketten, så kunden kan se, jämföra och göra sitt val. Den här informationen finns tillgänglig, men i dagsläget är den dold för konsumenten. Lotsen–symbolerna visar ursprungsland och transportsätt. Det är ingen fullständig miljömärkning, men det är en mycket viktig pusselbit, då transporterna av varor står för en dryg tredjedel av koldioxidutsläppen.

Bakom Lotsen ursprungs- och transportmärkning står företaget Svenska Transportsymboler AB. Vi är informationslänk mellan producent, butik och konsument. Vi tror på frivillighet och sam-förstånd och att alla i värdekedjan önskar göra en insats när det gäller klimat- och miljöfrågan. Det här är ju något som trots allt påverkar var och en av oss. Du kan som konsument fråga efter Lotsen-märkningen i din butik!

Hur kan Lotsen skapa värde för ditt företag?

loggalong_reg_stor